Ohjelmisto kouluille

Esitys tunnetaidoista
Esityksessä käsitellään tunteisiin, sekä niiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen liittyviä asioita alakouluikäisille sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla. Se sisältää runsaasti lämminhenkistä huumoria, tiivistä vuorovaikutusta yleisön kanssa, vatsastapuhumista, jonglöörausta, beatboxausta. Esityksen lopuksi harjoitellaan yhdessä beatboxausta.

Suunnittelen yhteistyössä psykologian ammattilaisten kanssa materiaaleja psykologisten taitojen opettamisesta alakouluikäisille. Näissä pyritään soveltamaan uusimman tutkimuksen tuloksia. Tarkoitus on tehdä aiheista videoita. Olen nyt jo hyödyntänyt näiden sisältöjä tunnetaitoesityksissäni. Ensimmäiset versiot videoista löytyvät täältä:

Monikulttuuurinen esitys yhdessä rumpali Pape Cissen kanssa
Esityksessä yhdistyvät monikulttuurisuus, musiikki, vatsastapuhuminen, jonglööraus, huumori ja tiivis vuorovaikutus yleisön kanssa. Siihen voi hyvin liittää myös jonglöörauksen, beatboxauksen ja djemperummun soiton harjoittelua pienemmissä ryhmissä. Videon yhdestä esityksestä löydät täältä: https://www.youtube.com/watch?v=scfeobKdgEg

Taika-Petteri ja tarkkaavaisuuden taito

Liikenneturvallisuuteen liittyvä esitys on tehty yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Esityksen kohderyhmä on 3-6 luokkalaiset.

Liikenneturvaesitykseen liittyvä tehtävä löytyy täältä: https://www.youtube.com/watch?v=QdWi4fnDbKQ

Kaikissa kouluesityksissä voi olla kerrallaan koko koulu. Suurissa kouluissa kannattaa harkita oppilaiden jakamista kahteen ryhmään. Kouluesitysten jatkoksi sopii hyvin yhteinen jonglööraus ja beatboxausharjoittelu pienemmissä ryhmissä.

PDF PDF PDF